Professionell projektledning
InDa Consulting drivs av Inger Dahlgren. Med en lång och gedigen erfarenhet bakom sig kan hon hjälpa ditt företag med projektledning, förändringsledning, teambuilding, utbildning i projektstyrning, verksamhetsanalyser och processledning. Några av företagen hon arbetat för är SJ, Intrum Justitia, Tieto, Swedbank och Tele2.
Inger hade många års anställning bakom sig där hon arbetat dels med ekonomistyrningsfrågor och på senare år också med projektledning när hon år 2002 startade eget konsultföretag och tog med sig sin erfarenhet. Idag arbetar hon som projektledare och med uppgifter som är relaterade till projektledning. Hennes uppdrag finns främst inom it och administrativa system, men hon kan gå in och hjälpa till som projektledare inom nästan vilket område som helst.
– Att styra projekt är rätt så likartat i alla branscher. Arbetsmetoderna kan skifta men projektstyrningen är densamma.

Ledarskap är bland annat att ge medarbetarna förutsättningar så att de kan genomföra sina arbetsuppgifter, menar Inger. Hon ser projektledaren som en servicefunktion som är till för att stötta medarbetarna i projektet. Själv är hon väldigt engagerad och drivande men också ödmjuk.
– Jag har mycket drivkraft, men det är viktigt att inte driva för hårt och peka med hela handen. Man måste ta hänsyn till medarbetarna och deras behov. Det är ju de som gör jobbet och ser till att vi når dit vi ska.

Inger kan också gå in som stödperson och stötta en annan projektledare, tala om hur man ska göra i vissa situationer och kanske ta hand om vissa delar av projektet för att underlätta. Utöver det är hon även lärare och håller kurser på företag om metoder för projektstyrning, projektledning och ledarskap.
– Jag vet hur man driver ett projekt, vilka moment som ska vara med och hur man ska få människorna att gå åt samma håll. Jag fungerar helt enkelt som en lagledare som ser till att alla spelare fokuserar på samma mål, säger Inger med ett leende.

Ett sätt att arbeta med projektstyrning på ett företag kan vara att ta fram en metod för arbetet. När Inger valt metod utbildar hon personalen i hur de ska arbeta praktiskt. Hon kan också hjälpa till att genomföra förändringar, till exempel nya arbetsrutiner i samband med en omorganisation.

Hör av dig till InDa Consulting när ditt företag behöver professionell hjälp av en erfaren konsult och projektledare.


InDa Consulting

Bransch:
Konsultverksamhet

Telefon: 070-6051298


Email:
inger.dahlgren@telia.com

Adress:
InDa Consulting
Rosenlundsgatan 14
11853 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN